Седиште компаније Путеви Инвест је у Ужицу, док је производни погон лоциран у Сталаћу. Производни погон бетоњерка у Сталаћу  удаљен је 12км од ауто-пута Београд Ниш и у непосредној је близини железничког чвора у Сталаћу са којим је повезана електрифицираним колосеком. Основну делатност представља производња бетонских префабриката и конструкција од неармираног, армираног и преднапрегнутог бетона. Посебну делатност чини експлоатација и сепарација природног шљунка из реке Јужне Мораве.

 

Под именом „Путеви Инвест" послују од 2007 године. Фабрика је почела са радом 1948. године под именом „Мирко Томић" - Сталаћ. У периоду од 1952. до 2002. године радила је у саставу групације „КМГ Трудбеник" из Београда.

To Top of the page