PUTEVI INVEST UŽICE, NIKOLE PAŠIĆA 38
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Skraćeno ime: PUTEVI INVEST
Sedište: Užice, Nikole Pašića 38
Telefon: + 381 31 521 377
 

Proizvodni pogon: Stalać, Novo naselje
Telefoni: + 381 37 806 609; +381 37 806 664; +381 37 806 131
 

Administrativni detalji:
Žiro račun: 160-278528-50
Poreski broj (PIB): 105051363
Šifra delatnosti: 45230
Matični broj: 20296453
Broj registracije: BD 41367/2007

To Top of the page